26 אפריל 2012

חומה ומגדל

 לילה לילה במשמרת
מעל ראשינו כוכבים
שומר חבר - חברה שומרת
ובידינו הרובים ..
                      [שלונסקי -
                           מנגינה רוסית]זה - פרט מהציור מעל:
זהו אברמיק הילד ב'חומה ומגדל' ..
חומה ומגדלחומה ומגדל